1

Čierny Balog - Ungrovo

Cyklistická trasa

Čierny Balog (ČHŽ) – Jergov (dolina) – Ungrovo

2,5 km dlhá trasa vedie z Čierneho Balogu od stanice Čiernohronskej železnice na vrchol lúky

Ungrovo, s výhľadom na celú obec Čierny Balog, Klenovský Vepor a Nízke Tatry. Spája ďalšie

cyklotrasy. Zdroj: www.brezno.sk

4km

Dĺžka trasy

Čierny Balog

Začiatočný bod

Ungrovo

Konečný bod

241m

Celkový výstup

10m

Celkový zostup

Načítavam mapu...

Výškový profil