1
2

Liptovský Mikuláš - Smrečany - Žiarska dolina

Bike Route

Liptovský Mikuláš, nádražie - Liptovský Mikuláš, záhradky - Alej - Háj- Nicovô - Smrečany, Kamence -

Smrečany - Žiar - Ústie Žiarskej doliny - Žiarska dolina

Trasa vedie po asfaltovej ceste okolo záhradkárskej osady v Liptovskom Mikuláši, odbočí

na novú asfaltovú cestu v smere na Smrečany. Odtiaľ postupne stúpa až do Žiarskej doliny.

Cyklistovi sa viackrát naskytá krásny pohľad na monumentálne Tatry.

13km

Length

Liptovský Mikuláš, žel. stanica

Starting point

Žiarska dolina

End point

416m

Total ascent

88m

Total descent

Loading map...

Elevation profile