1
2
3
4

Bodice - Pavčina Lehota

Na trase sa nachádza jedna vyhliadková veža a 11 informačných tabúľ s tematickými celkami a popisom okolia. Je dlhá do 10km s výškovým prevýšením 100m. Na každej tabuli je informačná mapka podľa ktorej sa môžete orientovať. Odporúčame využívať jestvujúce poľné cesty,ktorými trasa vedie.

Obec Pavčina Lehota sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier, na úpätí Sinej, pri vstupe do Demänovskej doliny, v nadmorskej výške 698 m, v blízkosti mesta Liptovský Mikuláš. Územie katastra obce sa nachádza v ochranných pásmach, a to od II.stupňa (ochranné pásmo NAPANT-u) až po V.stupeň (Prírodná rezervácia Jelšie)

40 m

Trvanie trasy

4km

Dĺžka trasy

Bodice

Začiatočný bod

Pavčina lehota

Konečný bod

61m

Celkový výstup

7m

Celkový zostup

Načítavam mapu...

Výškový profil