1
2
3
4
5
6

Okruh Liptovský Peter - Jamník - Vavrišovo

Bike Route

Cyklo okruh, ktorý môžete začať v obci Liptovský Peter na malom odpočívadle pri križovatke medzi obcami Jamník a Vavrišovo. Následne pokračujete hlavnou cestou smer Jamník. Po pár metroch, pred mostom ponad diaľnicu odbočíte v ľavo na starú cestu vedúcu po pri diaľnici do obce Podtureň, obídete cintorín a za ním odbočíte v pravo na cestu, ktorá vedie strmším kopcom do obce Jamník.Pri obecnom úrade pokračujete hlavnou cestou rovno až k poľnohospodárskemu družstvu, pred ktorým odbočíte znovu vpravo na starú rozbitú asfaltovú cestu vedúcu k bývalému letisku Jochy. Asi 500 metrov pred letiskom bočíte zase vpravo na poľnú, zo začiatku panelovú cestu, ktorou zídete až do obce Vavrišovo. Prejdete na opačnú stranu obce krížom cez hlavnú cestu a pokračujete k miestnemu autokempingu. Tam sa dostanete na lúčnu cestičku vedúcu po pri hore, ktorou ďalej pokračujete k veľkému diaľničnému mostu nad obcou Dovalovo, pod ktorým tečie rieka Belá. Pod mostom začína asfaltová cesta, ktorá nás zavedie znovu spať do obce Liptovský Peter, kde okruh ukončíte.

1 h 30 m

Duration

20km

Length

209m

Total ascent

209m

Total descent

Loading map...

Elevation profile