ČSOB winter tour 09.03.2019

PROPOZÍCIE „ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 2018 / 2019“ Pokyny a základné informácie Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, Mestské lesy Bratislava, MČ Dúbravka, MČ Nové mesto, MČ Petržalka a Eurovea Termín:          1.   08.12.2018 – sobota  – Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava) 2.   12.01.2019 – sobota  – Železná studienka (MČ Nové mesto,Bratislava) 3.

09.02.2019 – sobota  – ProCare Medissimo (MČ Petržalka, Bratislava)

4.   09.03.2019 – sobota – Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava)

Štart behu:           

10:30 hod.  Štart detských behov

11:00 hod.  Štart – 10 km behu

11:10 hod.  Štart – 5 km behu

                            (presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

Dĺžka trate:   

A) deti – 300m / 600m / 800m

B) dospelí: 5km alebo 10 km

Bonus:  Medaila pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky štyri preteky (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaile sa budú dávať na záverečných pretekoch pri dobehu do cieľa.

 Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky 4 preteky: dospelí 40,-Eur / deti,-10 eur.

Špeciálny hodnotiaci systém „ ČSOB Zimná séria 2018/2019“

Po ukončení všetkých zimných sérií sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za všetky štyri behy.  Po skončení všetkých štyroch behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých štyroch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení. Po skončení druhých a tretích pretekov sa vytvoria aj priebežné výsledky na 5km a 10km. Celkové výsledky budú vyhlásené a víťazi odmenení v sobotu 06.04.2019 na ČSOB Bratislava marathon 2019.

Hlavní funkcionári:  

Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič

Technický riaditeľ: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ: Erik Baláž

Vedúci rozhodca: Dag Bělak

Asistent vedúceho rozhodcu: Tomáš Willwéber

Prihlášky:       online prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com

(do 05.12.2018, do 09.01.2019, do 06.02.2019 a 06.03.2019)

osobne počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 02.12.2018, 06.01.2019, 03.02.2019 resp. 03.03.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v ďalších pretekoch (platí pri prvých 3 behoch), resp. v budúcom ročníku podujatia (platí pre posledné preteky). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania podujatia (t.j. od pondelka), má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia, resp. na ďalších pretekoch zo série. V prípade zakúpenia zvýhodneného štartovného na celú sériu, je možný len presun celkového štartovného na ďalší ročník.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí,že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný. Štartové číslo musí byť viditeľne umiestnené na prednej časti tela pretekára.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:

• A – do 6 rokov          (rok narodenia 2013 a mladší) – 300 m

• B – 7 až 10 rokov      (rok narodenia 2009 až 2012) – 600 m

• C – 11 až 15 rokov     (rok narodenia 2004 až 2008) – 800 m

Vekový limit:   15 rokov  – 5km – (rok narodenia 2004 a starší)

18 rokov – 10km – (rok narodenia 2001 a starší)

Kategórie:      Muži:

* M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001/2004)

* M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

* M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

* M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

* Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001/2004)

* Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

* Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

* Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Poznámka: zaraďovanie do kategórií sa vzhľadom na to, že väčšina pretekov sa koná v roku 2019, posudzuje podľa roku 2019, aby sme mohli zjednotiť výsledky za všetky preteky série.

Účastnícky limit:

1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit:  1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

1. ČSOB zimná séria 08.12.2018 Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava):

– v piatok      07.12.2018 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      08.12.2018 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

2. ČSOB zimná séria 12.01.2019 Železná studienka (MČ Nové mesto, Bratislava):

– v piatok      11.01.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      12.01.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

3. ČSOB zimná séria 09.02.2019 ProCare Medissimo (MČ Petržalka, Bratislava):

– v piatok      08.02.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      09.02.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

4. ČSOB zimná séria 09.03.2019 Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava):

– v piatok      08.03.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      09.03.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa

beh koná (piatok), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň

pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:  

A) Deti– jednotné štartovné 3 ,- €

B) Dospelí

1. ČSOB zimná séria 08.12.2018:     – do 02.12.2018 – 12,-€                                

– od 03.12.2018 – 15,-€                                

2. ČSOB zimná séria 12.01.2019:     – do 06.01.2019 – 12,-€                                

– od 07.01.2019 – 15,-€                                

3. ČSOB zimná séria 09.02.2019:     – do 03.02.2019 – 12,-€                                

– od 04.02.2019 – 15,-€       

4. ČSOB zimná séria 09.03.2019:     – do 03.03.2019 – 12,-€                                

– od 04.03.2019 – 15,-€       

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej tour je zvýhodnená cena 40,-€.  

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine podujatia na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Štartový balíček zahŕňa:

* (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)

* v cieli a na trati (10km) – čaj alebo voda, v závislosti od počasia

* v cieľovom zázemí

* na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)

* s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu

+ MEDAILU pre účastníkov všetkých 4 behov

Možnosti platenia štartovného:

* alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhradyvám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov

* účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie:        Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk (http://www.vos-tpk.sk/) a následne aj na bratislavamarathon.com (http://www.bratislavamarathon.com/)

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel atletických súťaží IAAF a ustanovení týchto propozícií.

Vecné ceny:

1. Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.

2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórii vyhodnotený po súčte všetkých štyroch časov získa špeciálnu cenu víťaza „ČSOB zimnej tour 2018/2019“.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com (http://www.bratislavamarathon.com/)

Kontakty:

registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk

šport: – telefón 0904 822 291, e-mail: magda@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!.

March 9, 2019
Loading map...
Tematínska 3778/5A851 05Bratislava
Show Navigation

Booking of Ticket

  Weather Forecast

  Today
  Moderate rain icon
  Moderate rain
  17°C/ 11°CDay / Night
  Moderate breeze, 6m/s
  North
  Tomorrow
  Light rain icon
  Light rain
  20°C/ 9°CDay / Night
  Moderate breeze, 6m/s
  North
  Thursday
  Light rain icon
  Light rain
  18°C/ 9°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  North
  Friday
  Few clouds icon
  Few clouds
  17°C/ 8°CDay / Night
  Fresh breeze, 8m/s
  North
  Saturday
  Light rain icon
  Light rain
  18°C/ 6°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  North
  Sunday
  Clear sky icon
  Clear sky
  19°C/ 8°CDay / Night
  Gentle breeze, 4m/s
  North
  Monday
  Broken clouds icon
  Broken clouds
  19°C/ 8°CDay / Night
  Light air, 0m/s
  West

  Places Around

  Castle tour

  Castle tour

  Comfortable seated under the transparent (or opened) roof, Bratislava city train Prešporáčik OldTimer® will take you through the old parts situated outside of the former medieval city up to Bratislava Castle.

  Panoramic tour

  Panoramic tour

  To experience the most beautiful panoramic views in Bratislava look no further than our Panoramic Tour.

  Botanical Garden in Bratislava

  Botanical Garden in Bratislava

  The Botanical Garden of Comenius University in Bratislava was the first of its kind opened in Slovakia. It is one of the favourite places of relaxation for inhabitants and visitors of our Capital.

  ZOO Bratislava

  ZOO Bratislava

  Bratislava ZOO opened its gates in 1960 and is a home for 167 spieces, numbering more than 958 animals. Apart from breeding endangered species, it also fulfils educational role. It takes part in various rescue programmes and is a member of several international organizations. The rarest among the species are: Southern White Rhinoceros, Addax, Pygmy Hippopotamus, Buff-cheeked Gibbon, Red Panda, Sumatran Orangutan.

  Devinska Kobyla Mt.

  Devinska Kobyla Mt.

  The National Nature Reserve Devínska Kobyla is unique and very interesting locality for its flora. It stretches in the southern most part of the mountains Malé Karpaty on an area of 101 ha. It is situated between villages Devínska Nová Ves, Dúbravka and Devín on the territory of the Capital Bratislava.

  Sandbersko

  Sandbersko

  Územie Sandbersko - pajštúnskeho geoparku zaberá širšie okolie metropoly Slovenska - Bratislavy, turisticky je veľmi známe a navštevované.

  Bar JAMA

  Bar JAMA

  Bar pri pivovare JAMA Craft Brewery špecializovaný na predaj piva z tohto pivovaru.

  Lavender Cafe

  Lavender Cafe

  Pleasant environment in Bratislava. Experience a piece of Provence in Slovakia. Broad range of lavender specialties. Lavender gifts and decorations which you can purchase directly from us. Our clients are always happy to return with other friends and present us in our nostalgic spirit.

  Fou Zoo

  Fou Zoo

  Miesto, kam sa chcete znovu vrátiť.

  Portofino wine bar & pasta

  Portofino je priamym pokračovateľom úspešného projektu Wine bar&Tapas by Parcafe z bratislavského Ružinova.

  Vinotéka LL Wine

  Vinotéka LL Wine

  Príjemný večer s priateľmi, rodinou či známymi môžte stráviť aj vo vinotéke LL Wine, kde budú Vaše chuťové poháriky zažívať nebo. Postará sa o to široký sortiment slovenských i zahraničných vín.

  CrémeChic

  CrémeChic

  We opened the unique Créme Chic patisserie for all those who love sweets just like us. We enjoy making others happy and all of our chic dessert is prepared with much love from the best quality ingredients. Stop here and try our Chocolate Dream – it will be love at first taste!

  Leberfinger Restaurant

  Leberfinger Restaurant

  Good old Pressburg cuisine can be found on the right bank of the Danube in the Janko Kral´s Park since 1894. The interior reminding Pressburg in the 1920’s will dulcify your gastronomic experience by a glass of tank beer or fine wine from our own wine bar. The restaurant offers seasonal specialities such as goose and duck feast.

  UFO watch.taste.groove

  UFO watch.taste.groove

  A unique observation tower, a bar and a restaurant are located at the very top of the SNP bridge pylon.

  Loď - Theater Below Deck

  Loď - Theater Below Deck

  LOĎ owned by the popular Slovak actors Ady HAJDU a Roman LUKNÁR is an attractive space RIGHT on the newly reconstructed boat anchored in a relaxation area on the right bank of the Danube with lots of greenery, trees and parks nearby. It offers visitors the THEATER BELOW DECK, along with an ART GALLERY and COFFEE HOUSE with stunning views of the Danube.

  Au-cafe

  Au-cafe

  The Danube embankment is a great place, especially during hot summer days. There is a nice view, pleasant shade and fresh air from the river. If you want to combine it with a good atmosphere with a drink or a meal, it’s worth it trying it, for example, on the Petržalka side of Au-cafe.

  Dunajký Pivovar Restaurant

  Dunajký Pivovar Restaurant

  A place where your soul will be delighted on the waves of the most delicate tastes, which combines the touch of bitter beer-brewing alchemy and the dainty appetite of Slovak and Czech gourmandise.

  Bar JAMA

  Bar JAMA

  Bar pri pivovare JAMA Craft Brewery špecializovaný na predaj piva z tohto pivovaru.

  Melrose Apartments

  Melrose Apartments

  This property is 10 minutes walk from the beach. Located in Bratislava, Melrose Apartments offers free Wi-Fi in the lobby, fitness centre and free secured parking. Free access to the on-site outdoor swimming pool and gym is offered. Dolnozemská Bus Stop is 350 m away. ‎

  Barok Hotel and Apartments

  Barok Hotel and Apartments

  In quiet natural surroundings just a 10-minute drive from the centre of Bratislava, Barok Hotel and Apartments features a modern international restaurant with a bar, terrace, and children’s playground. Free high-speed WiFi and free private parking, monitored around the clock, are available.

  Pension RAKI

  Pension RAKI

  Penzion RAKI in Bratislava-Petrzalka is located close to Austrian border, next to the D2 motorway and a 5-minute drive to the centre of Bratislava. It features a restaurant, a spa and fitness area and offers free Wi-Fi and free parking.

  Hotel Dominika

  Hotel Dominika

  Located on the right bank of the Danube River in the district of Petržalka, Hotel Dominika offers air-conditioned rooms with cable TV, and free WiFi.

  Hotel Gaudio ***

  Hotel Gaudio ***

  Just 250 m from the Petrzalka railway station, this hotel is a 5-minute drive from the Exhibition Centre Incheba and Bratislava's centre. It houses a casino and offers free Wi-Fi access.

  Pension Berg

  Pension Berg

  The Penzion Berg is located in quiet surroundings in Bratislava-Petržalka, just off the D1 and D2 motorways and a 4-minute drive from the Incheba Expo. It offers free WiFi and free private parking.

  Hotel Viktor

  Hotel Viktor

  This hotel is one kilometre away from Petrzalka Train Station and 3 km from Bratislava's city centre. It offers air-conditioned accommodation with LCD satellite TV, safes and private bathrooms.

  Hotel Esprit ***

  Hotel Esprit ***

  HOTEL ESPRIT is a new design hotel, which creates a unique atmosphere for you thanks to its stylish interior and carefully selected decor. The hotel is situated in the immediate vicinity of Incheba exhibition center, the historic city center and Bratislava Castle.

  Výletné plavby po Dunaji

  Get us a memorable experience . You do not own a boat , you can rent it with us, or try Safari on personal watercraft.

  Brainteaselava Escape Room

  Brainteaselava Escape Room offers adventure activities for turists where you can learn something about Bratislava and its history in really unconvential and funny way.

  Action park Čuňovo

  Action park Čuňovo

  Action Park je zábavný športový park s lanovým centrom.

  Areál Divoká voda

  Whitewater is a sport complex that offers a wide range of activities for professional athletes as well as for amateurs.

  X-bionic sphere

  X-bionic sphere

  x-bionic® sphere Enter a world where records are broken, obstacles are overcome and the best of the best meet. The x-bionic® sphere represents a whole universe of sports, leisure and innovation, brought to you in partnership with the global premium sport brand X-BIONIC®. Unparalleled in the world, this unique, multifunctional complex is a haven for discerning visitors, professional athletes and teams, sports enthusiasts, families, business leaders as well as health and wellness seekers. The x-bionic® sphere is located in the middle of Europe, in the vicinity of two major capitals and their international airports: Vienna, Austria and Bratislava, Slovakia. It is easily accessible from every European country within less than 3 hours. (source: http://www.xbionicsphere.com/en/home)

  Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

  Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

  The technical parameters are adapted to the historical area with a baroque manor house and majestic old trees. The golf course is suitable for demanding players as well as for beginners. One of its advantages is that it is situated less than 6 km from the capital city of Bratislava. The club has been active in this domain since 1995.

  Black River Golf Resort

  Black & White Golf Resort Bratislava je unikátnym golfovým rezortom. Nielenže bolo v tomto rezorte vybudované prvé 9-jamkové ihrisko na Slovensku (ihrisko Park), ale taktiež je to najväčším golfovým rezortom s 55-timi grínmi a mnohými oceneniami. Rezort je známy tým, že ponúka 4 ihriská rôznych obťiažností, počnúc najľahším ihrisko Park a končiac športovo najnáročnejším ihrisko v Európe, ihriskom Black River.

  Family Golf Rezort Welten

  Family Golf Rezort Welten

  Family Golf Rezort Welten sa nachádza 23 km od Bratislavy, v blízkosti mesta Dunajská Streda. Návštevníkom ponúka najvyšší možný štandard služieb. 18 jamkové ihrisko s množstvom pieskových bunkrov je zaujímavé pre všetky kategórie hráčov. 18 jamkové majstrovské ihrisko (par 72, celková dĺžka 6170 m), bohaté na pieskové bunkre. Golfový zážitok v príjemnom rodinnom prostredí.

  Aquapark Senec

  Aquapark Senec

  Nechajte sa zlákať nekonečnou ponukou tých najbláznivejších mokrých zážitkov počas celého roka!

  The Museum of Education and Pedagogy

  The Museum of Education and Pedagogy

  "Múzeum školstva a pedagogiky je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne patrí pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Jeho poslaním je zhromažďovať, spracovávať a ochraňovať, vedecky zhodnocovať a prezentovať hmotné dokumenty z dejín školstva a pedagogiky na Slovensku ako národné kultúrne dedičstvo.

  Aréna Theatre

  Aréna Theatre

  Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 na petržalskom brehu Dunaja, v blízkosti historického verejného parku. Spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý amfiteáter, odtiaľ názov Aréna.

  Loď - Theater Below Deck

  Loď - Theater Below Deck

  LOĎ owned by the popular Slovak actors Ady HAJDU a Roman LUKNÁR is an attractive space RIGHT on the newly reconstructed boat anchored in a relaxation area on the right bank of the Danube with lots of greenery, trees and parks nearby. It offers visitors the THEATER BELOW DECK, along with an ART GALLERY and COFFEE HOUSE with stunning views of the Danube.

  Czechoslovak fortification museum

  Czechoslovak fortification museum

  Múzeum predvojnového Československa a jeho jedinečného pevnostného systému postaveného len tri roky pred tým, ako nacistické Nemecko obsadilo Petržalku a ako sa začala Druhá svetová vojna.

  The memorial of the Czechoslovak state

  The memorial of the Czechoslovak state

  The memorial in front of the Slovak National Museum in Bratislava is the meeting place of the supporters of the common state of the Czechs and Slovaks. On 28th October, they celebrate the establishment of the first Czechoslovak Republic in 1918.

  Natural Science Museum SNM Bratislava

  Natural Science Museum SNM Bratislava

  The Natural Science Museum focuses on research, documentation and presentation of the variety and evolution of both organic and inorganic nature, especially in the territory of Slovakia. It houses a collection of 2.4 million objects.

  Bibiana - International House of Art for Children

  Bibiana - International House of Art for Children

  Bibiana focuses on and supports the development of art activities designed for all age categories of children and young generation. Through unusual, experimental methods of work, children become familiar with art.

  UMELKA Gallery

  UMELKA Gallery

  Galéria UMELKA je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií na Slovensku: postavená bola spolkom Umelecká beseda slovenská v rokoch 1925 – 1926. Umelcom i kultúrnej verejnosti slúži bez prerušenia už skoro 90 rokov.

  Events Around

  Gong koncert: Vlna zdravia a Grotta Sonora

  Na Slovensko opäť prichádza duo Grotta Sonora (IT) na pozvanie Andrey Bajnokovej a Evy Ružovičovej, zakladateliek Projektu Vlna zdravia. Madhava a Margherita sú tvorcovia experimentálnej liečivej hudby inšpirovanej Východnými tradíciami, výrobcovia gongov a iných fascinujúcich nástrojov.

  Temné Kecy - Volume 34

  BRATISLAVA A OKOLIE POZOR! Premierové Temné Kecy prinašajú stand-up comedy show jedinú bez cenzúry. Najdrsnejší premiérový program, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť.

  ABONENTKA - 1. polrok 2020

  Abonentka Metropolitný orchester Bratislava Predaj od 10.12.2019 iba v pokladni Mestského divadla P.O.Hviezdoslava. Abonentka na 6 koncertov január – jún. Abonentku je možné kúpiť od 10.12.2019 do 26.1.2020 vrátane.

  DIABOLSKÉ LETO 2020 - Bratislava

  ČOSKORO V PREDAJI. Jedinečné spojenie virtuozity Cigánskych diablov a megahitov hlavného hosťa všetkých koncertov Roba Grigorova, doplnené o vystúpenia Katky Knechtovej a Emmy Drobnej, sľubuje nezabudnuteľný zážitok pre široké vrstvy ich fanúšikov, umocnené letnou atmosférou v amfiteátroch pod hviezdou oblohou. Diabolská letná megashow na ktorú sa nezabúda! Cena sa bude postupne zvyšovať. Zľavy: bez nároku na zľavu ------------------------------- Predpredaj.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek na rôzne hudobné, kultúrne, športové a iné podujatia.

  DIABOLSKÉ LETO 2020 - Bratislava

  Jedinečné spojenie virtuozity Cigánskych diablov a megahitov hlavného hosťa všetkých koncertov Roba Grigorova, doplnené o vystúpenia Katky Knechtovej a Emmy Drobnej, sľubuje nezabudnuteľný zážitok pre široké vrstvy ich fanúšikov, umocnené letnou atmosférou v amfiteátroch pod hviezdou oblohou. Diabolská Letná megashow na ktorú sa nezabúda! Cena sa bude postupne zvyšovať. Zľavy: bez nároku na zľavu ------------------------------- Predpredaj.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek na rôzne hudobné, kultúrne, športové a iné podujatia.

  Mirka Miškechová koncert v Klariskách

  Pozývame vás na koncert  mladej slovenskej speváčky Mirky Miškechovej. Za sebou  má už pomerne bohatú hudobnú históriu  ako pesničkárka vlastných originálnych piesní, ale aj veľmi zaujímavé spolupráce.

  Adam Ďurica SYMPHONIC BIG BAND ORCHESTRA

  Adam Ďurica Symphonic Big Band Orchestra Na jeseň 2020 prichádza jeden z najobľúbenejších slovenských spevákov s veľkolepým galaprogramom. Adam Ďurica  zaspieva svoje najväčšie hity v úplne nových, doteraz nevypočutých aranžmánoch, ktoré pripravil Adrian Harvan.  Veľké hity v novom šate si vychutnáte za doprovodu 25 členného symfonického big band orchestra a ďalších profesionálnych hudobníkov.

  LORD OF THE DANCE TOUR 2021

  Lord of the Dance oslavujú 25. výročie uvedením novej show Geniálny tanečník Michael Flatley vytvoril svoju tanečnú skupinu Lord of the Dance, založenú na tradičnom írskom tanci, v roku 1996.