Klenoty z múzea / ako sa zbiera hudba

Výstava KleNOTY z múzea predstavuje rozmanitosť pamiatok zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea-Hudobného múzea. Nie je výstavou o dejinách hudby na Slovensku, len upozorňuje na bohatstvo materiálu v múzeu, význam pre hudobnohistorický výskum a schopnosť nedovoliť zabudnúť. Takto „nazbieraná“ hudba je zdrojom informácií, poučenia, ale i zábavy.

SNM-Hudobné múzeum spravuje viac než 134 tisíc zbierkových predmetov, ktoré vypovedajú o hudbe a hudobnom živote v historických obdobiach s dôrazom na vzťah k Slovensku. Štruktúra fondu múzea je rôznorodá: hudobniny (rukopisy i tlače), predmety archívnej povahy, hudobné nástroje, zvukové záznamy, ikonografické zbierky, úžitkové, osobné, pamiatkové predmety vo vzťahu k osobnostiam alebo inštitúciám v kontexte s hudbou či reprodukčnými prístrojmi.

Zberu hudobných pamiatok sa v roku 1921 venoval Hudobnovedný seminár FFUK, neskôr Ústav hudobnej vedy SAV (od roku 1943). V SNM sa začiatky hudobného múzejníctva datujú od polovice 20. storočia. Samostatné oddelenie vzniklo v roku 1965 a špecializované Hudobné múzeum vo zväzku SNM si v roku 2016 pripomenulo štrvrťstoročnicu.

K najrozsiahlejším akvizíciám múzea patrí pozostalosť významnej bratislavskej rodiny hudobného skladateľa Alexandra Albrechta (1885 – 1958) a jeho syna, muzikológa Jána Albrechta (1919 – 1996). S rodinou je úzko spätá európska tradícia: pestovanie komornej hudby – DOMÁCE MUZICÍROVANIE. K jeho praktizovaniu patrí fakt, že HUDBE SA TREBA UČIŤ. Históriu hudobného vzdelávania a výchovy dokumentujú pamiatky rôznej proveniencie z obdobia 17. až 20. storočia a pramene k budovaniu špecializovaného hudobného školstva na Slovensku po roku 1918: Hudobná škola pre Slovensko (1919), predchodkyňa Konzervatória, Hudobnovedný seminár na FF UK (1921) a Vysoká škola múzických umení (1949).

Hudobné dianie dokumentujú aj osobné fondy hudobných skladateľov. Z moderne orientovanej generácie zakladateľov národnej hudby ide o Alexandra Moyzesa (1906 – 1984) a Eugena Suchoňa (1908 – 1993). Osobnosť Jána Cikkera (1911 – 1989) je zastúpená v osobnom fonde Štefana Hozu (1906 – 1982). Z generácie žiakov A. Moyzesa sú v múzeu fondy Dezidera Kardoša (1914 – 1991), Ladislava Holoubka (1913 – 1994), Tibora Freša (1918 – 1987). Zo starších skladateľských generácií múzeum spravuje pozostalosť Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944), Štefana Németha-Šamorínskeho (1896 – 1975) a jednotlivé pramene k tvorbe Mikuláša Schneidra-Trnavského (1881 – 1958), Viliama Figuša-Bystrého (1875 – 1937) či Ladislava Stančeka (1898 – 1979). Pozostalosť významného skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936) patrí k prvým akvizíciám novších hudobných dejín a bola prevzatá z Hudobnovedného seminára.

Pamiatky STAREJ HUDBY dokumentujú vývoj hudobnej kultúry do 19. storočia a potvrdzujú fakt, že väčšina umeleckej hudby v Európe bola vytvorená pre kresťanskú liturgiu. Najstaršie, od 13. storočia, vznikali v pisárskych dielňach a charakterizuje ich benediktínske heslo ORA ET LABORA (modli sa a pracuj). Graficky fixujú gregoriánsky chorál – jednohlasný bohoslužobný stredoveký spev v latinčine. Ide o rôznorodý materiál: fragmenty, listy z kníh, ucelené knihy či zošity. Výrok sv. Augustína KTO SPIEVA, DVAKRÁT SA MODLÍ vyjadruje prenikanie ľudového duchovného spevu do liturgie. Rozvinula sa duchovná piesňová kultúra ako kultúrno-historický fenomén, v zbierkovom fonde zastúpený pamiatkami rôznej proveniencie a pôvodu v rukopisnej aj tlačenej forme. Dnes sa popri tradičných spevoch v chrámoch ozýva aj NOVÁ DUCHOVNÁ PIESEŇ. V cirkvi východného obradu platí: BEZ HUDBY NIE JE LITURGIA A BEZ LITURGIE NIE JE HUDBA. Z hudobných liturgických kníh sa v múzeu nachádzajú irmológiá domácej rusínsko-slovenskej liturgickej tradície.

Stáročný vývoj písomnej fixácie hudobných zápisov priniesol viacero notačných systémov. Po bezlinajkovej neumovej notácii sa v starej hudbe osvedčila menzurálna notácia MUSICA MENSURATA ako štandardný hudobný notačný systém (ca 13. – 17. storočie), najmä v tradícii vokálnej polyfónie, pretože presne – číselne proporčne – určoval trvanie rytmických hodnôt. V sústave notového písma renesancie a baroka spôsob zápisu inštrumentálnej hudby vyjadrujú TABULATÚRY (znázorňujú prstoklad a namiesto nôt používajú písmená) pre brnkacie a klávesové hudobné nástroje.

HUDBA VO FARSKÝCH KOSTOLOCH predstavuje repertoár od duchovných piesní cez náročnú figurálnu cirkevnú hudbu po svetské symfónie, ktorý sa v múzeu eviduje v zbierkach z chórov slovenských chrámov. Rovnako zaznievala aj HUDBA V KLÁŠTOROCH, múzeum deponuje napr. pozoruhodnú zbierku hudobnín zhromaždenú bratislavskými uršulínkami.

Svetská HUDBA V ŠĽACHTICKÝCH REZIDENCIÁCH, ktorú najmä od polovice 18. storočia pestovala šľachta formou domáceho muzicírovania či vydržiavaním si platených hudobníkov a kapiel, pozostávala z repertoáru v spojení univerzálnej európskej umeleckej hudby s pestrým rezervoárom ľudových piesní a tancov zo Slovenska a okolitých krajín. Viacero pamiatok svetskej hudby pochádza z fondu Adamovského kaštieľa, kde sa v 50. rokoch 20. storočia sústredil skonfiškovaný majetok šľachty a cirkvi a z hudobných zbierok chórov kostolov.

V 19. storočí sa v Európe šírilo spolkové hnutie s cieľom zveľaďovania spevu a hudby v chrámoch. Patrí k nim aj CIRKEVNÝ HUDOBNÝ SPOLOK PRI DÓME SV. MARTINA V BRATISLAVE, najvýznamnejšia hudobná inštitúcia na území dnešného Slovenska od svojho vzniku v roku 1833 do 20. rokov 20. storočia. Spolok sa podieľal aj na prezentácii diela skladateľa FRANZA LISZTA.

Rozsiahlym materiálom v múzeu je dokumentácia koncertného života 20. storočia najmä v osobných fondoch interpretov. Práve oni sú oživovateľmi a sprostredkovateľmi hudobného zážitku, cez nich HUDBA PRICHÁDZA K POSLUCHÁČOVI A POSLUCHÁČ K HUDBE. Popri ucelených zbierkach je v múzeu pestrý materiál k dokumentácii slovenského hudobného a kultúrneho života 20. storočia NA KONCERTNÝCH PÓDIÁCH.

Od 20. rokov 20. storočia sa hudba dostávala k poslucháčom aj prostredníctvom nových médií, bratislavská pobočka československej spoločnosti RADIOJURNAL začala vysielať v roku 1926. Jej súčasťou sa stal rozhlasový orchester, z ktorého 1949 vznikla profesionálna SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA. Novú kapitolu v rozvoji divadelnej kultúry na Slovensku začala v roku 1920 OPERA SND prvým operným predstavením (Smetana: Hubička). Ľudové tradície a ROZOSPIEVANÁ ZEM nadchli aj českého folkloristu Karla Plicku. V roku 1933 nakrútil prvý slovenský celovečerný zvukový film Zem spieva. ĽUDOVÉ PIESNE, ktoré sa od 30. rokov 19. storočia stávali objektom úprav a umeleckého pretvárania, podnietili rozhodnutie založiť profesionálne teleso SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ SÚBOR (1949).

Múzeum okrem bohatých archívnych fondov spravuje aj vzácnu zbierku UMELECKÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, ktorá sa radí k väčším zbierkam tohto typu v strednej Európe. Jej veľkú časť tvorí systematicky budovaná zbierka ľudových nástrojov. Na nich sa hrávala HUDBA PODĽA UCHA A TRADÍCIE. Z nedávnych akvizícií je pozoruhodná pozostalosť džezmena Jozefa „Doda“ Šošoku a jeho mimeurópske nástroje poukazujúce na NETRADIČNÉ TRADÍCIE.

V menšej miere sú zastúpené archívne pramene k POPULÁRNEJ HUDBE, kde dominuje SLOVENSKÉ TANGO. Zbierkový fond múzea tvorí aj veľká FONOTÉKA – od prvých „digitálnych“ záznamov pre mechanické hracie stroje, cez fonovalce, šelakové či vynilové platne až po digitálne nosiče.

2017-12-152019-1-28
Načítavam mapu...
Vajanského nábrežie 2811 02Bratislava
Zobraziť navigáciu

Predpoveď počasia

Dnes
Jasná obloha icon
Jasná obloha
29°C/ 20°CDeň / Noc
Dosť čerstvý vietor, 6m/s
Severo-západný
Sobota
Mierny dážď icon
Mierny dážď
25°C/ 16°CDeň / Noc
Slabý vietor, 2m/s
Juho-východný
Nedeľa
Silný dážď icon
Silný dážď
22°C/ 18°CDeň / Noc
Slabý vietor, 3m/s
Severo-východný
Pondelok
Slabý dážď icon
Slabý dážď
25°C/ 18°CDeň / Noc
Dosť čerstvý vietor, 7m/s
Severný
Utorok
Slabý dážď icon
Slabý dážď
26°C/ 20°CDeň / Noc
Mierny vietor, 4m/s
Severný
Streda
Mierny dážď icon
Mierny dážď
21°C/ 19°CDeň / Noc
Čerstvý vietor, 9m/s
Severný
Štvrtok
Silný dážď icon
Silný dážď
26°C/ 19°CDeň / Noc
Mierny vietor, 5m/s
Severný

Miesta v okolí

Botanická záhrada Bratislava

Botanická záhrada Bratislava

Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave je prvou botanickou záhradou na Slovensku a patrí medzi obľúbené miesta oddychu i získavania poznatkov obyvateľov i návštevníkov hlavného mesta Slovenska.

Zoologická záhrada Bratislava

Zoologická záhrada Bratislava

Bratislavská zoologická záhrada, ktorá bola otvorená v roku 1960, je domovom 167 druhov zvierat v celkovom počte 958 jedincov. Okrem chovu ohrozených druhov živočíchov plní i vzdelávaciu funkciu. Zapája sa do európskych záchranných programov a je členom viacerých medzinárodných organizácií.

Devinska Kobyla (Malé Karpaty)

Devinska Kobyla (Malé Karpaty)

Unikátnou a z hľadiska flóry a fauny veľmi zaujímavou lokalitou je národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Rozprestiera sa v najjužnejšej časti Malých Karpát na ploche 101 ha medzi Devínskou Novou Vsou, Dúbravkou a Devínom na území Bratislavy.

Sandbersko

Sandbersko

Územie Sandbersko - pajštúnskeho geoparku zaberá širšie okolie metropoly Slovenska - Bratislavy, turisticky je veľmi známe a navštevované.

Bar JAMA

Bar JAMA

Bar pri pivovare JAMA Craft Brewery špecializovaný na predaj piva z tohto pivovaru.

Národná prírodná rezervácia Šúr

Národná prírodná rezervácia Šúr

Národná prírodná rezervácia Šúr pri obci Svätý Jur (19 km S) sa rozkladá na ploche 370 ha. Vyznačuje sa výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí vzácneho komplexu barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj, v ktorom sa zachovala vzácna xerotermná vegetácia.

Slnečné jazerá

Slnečné jazerá

Mesto Senec na juhozápade Slovenska, ktoré je od Bratislavy vzdialené iba 25 km, je známym a obľúbeným cieľom letných dovolenkových ciest najmä vďaka ustálenému počasiu a Slnečným jazerám s rozlohou takmer 120 ha.

Oáza Sibírskeho tigra

Oáza Sibírskeho tigra

Unikátny Slovenský projekt - Oáza Sibírskeho Tigra bol vytvorený pre záchranu tigra ussurijského (sibírskeho). Začiatok budovania tohto zariadenia pre ussurijské tigre, chované v zajatí, spadá do roku 1999.

Náučný Holubyho chodník

Náučný Holubyho chodník

Chodník sa začína v Modre a končí sa v Pezinku. Je nenáročný, dlhý 22 kilometrov a je na ňom 15 zastávok. Môžete ísť obojsmerne, pešo aj na bicykli a to počas letného i zimného obdobia.

CHKO Malé Karpaty

CHKO Malé Karpaty

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty je jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru. Malé Karpaty predstavujú okrajové pohorie vnútorných Karpát, rozkladajúce sa v ich juhozápadnom cípe.

Reštaurácia Houdini

Reštaurácia Houdini

Vráťme sa niekoľko rokov dozadu. Apríl 2003. Otvorenie hotela Marrol´s. Hotela, ktorého štýl doslova vyrážal dych jeho návštevníkom svojou nevtieravou decentnosťou, atmosférou mondénnosti a elegancie prvej polovice minulého storočia. Hotelový slogan Living in Style pečatil atmosféru hotela.

Regal Burger

Regal Burger

Povráva sa, že títo týpci robia najlepšie burgre v meste. Hrdo používajú prírodné suroviny: prvotriedne šťavnaté mäso odmiestnych farmárov, špičkové „žuvacie“ žemle a majonézu s tajnou receptúrou – to všetko za prijateľnú cenu.

Botel Gracia

Botel Gracia

Či už idete oslavovať zvláštnu príležitosť, uzavrieť dôležitú obchodnú dohodu alebo sa stretnúť s rodinou, priateľmi alebo kolegami, Reštaurácia Gracia je najvhodnejšie miesto! Vzdušný, elegantný otvorený priestor.Neuveriteľný výhľad. Na rieke Dunaj priamo v centre mesta.

Beabout

Beabout

Podnik pre všetkých, ktorí sa necítia doma v žiadnej subkultúre.

Reštaurácia Savoy

Reštaurácia Savoy

Reštaurácia Savoy v Carltone už desaťročia patrí ku koloritu Bratislavy. Dnes píše jej novodobú históriu tím šéfkuchára Jozefa Risku. Vychutnajte si výnimočné jedlá inšpirované tradičnými domácimi receptúrami a najaktuálnejšími trendmi v gastronómii. Atmosféru dotvárajú legendárne fotografie starej Bratislavy od Karola Kállaya.

Reštaurácia Korzo

Reštaurácia Korzo

Priamo v srdci historického centra mesta nájdete príjemnú reštauráciu s atmosférou starého Prešporku.

Koun Gelato

Koun Gelato

Jeden z najnovších prírastkov na bratislavskej sladkej mape je pravou gelateriou vedenou ako rodinný podnik s jediným cieľom: vniesť na miestnu ospalú zmrzlinovú scénu trocha poriadneho talianskeho vzrušenia.

Štúr Cafe

Štúr Cafe

Malá sieť kaviarní, ktorá vtipne vzdáva hold významnému národnému dejateľovi Ľudovítovi Štúrovi. Historicky prvý Štúr na Štúrovej ulici v podstate naštartoval kaviarenskú revolúciu v meste a dodnes sa drží na slušnej priečke popularity.

Beer Palace

Beer Palace

Vstúpte do ozajstného pivného paláca! Priamo v historickom srdci Bratislavy, pár krokov od Hviezdoslavovho námestia, je tu pre vás Beer Palace. Čaká vás najlepšie pivo, najchutnejšie jedlo regionálnej a medzinárodnej kuchyne a najväčšia zábava.

Hotel Devín - Francúzska reštaurácia

Hotel Devín - Francúzska reštaurácia

Čaro Francúzskej reštaurácie Hotela Devín tkvie v znamenitej kombinácii tradičných kulinárskych špecialít a zaujímavých, moderných chutí, okorenených atmosférou starej Bratislavy so štipkou noblesy.

Loď - Divadlo v Podpalubí

Loď - Divadlo v Podpalubí

LOĎ populárnych slovenských hercov Adyho HAJDU a Romana LUKNÁRA je atraktívny priestor PRIAMO na novozrekonštruovanej lodi ukotvenej v oddychovej zóne na pravom brehu Dunaja s množstvom zelene, stromov a parkov v blízkom okolí. Svojim návštevníkom ponúka DIVADLO V PODPALUBÍ spolu s výtvarnou GALÉRIOU a KAVIARŇOU s úžasným výhľadom na Dunaj.

BNC Hotel ***

BNC Hotel ***

BNC Hotel - Reštaurácia - Bowling s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet sa nachádza v štvrti Nové Mesto, iba 5 minút jazdy autom od letiska Bratislava a centra mesta. K dispozícii je vám bowling so 16 dráhami a bezplatné súkromné parkovisko na mieste.

Bar JAMA

Bar JAMA

Bar pri pivovare JAMA Craft Brewery špecializovaný na predaj piva z tohto pivovaru.

Hotel Avance ****

Hotel Avance ****

V novom hoteli Avance v centre Bratislavy vás privíta nádherný moderný interiér. Nachádza sa v blízkosti Národného divadla a Dunaja a ponúka bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet v celom hoteli.

Marrol's Boutique Hotel *****

Marrol's Boutique Hotel *****

Päťhviezdičkový boutique hotel Marrol's sa nachádza v centre Bratislavy, v pešej vzdialenosti od historického Starého Mesta. Parkovanie je zabezpečené v podzemnej garáži monitorovanej kamerovým systémom. Vo všetkých priestoroch hotela je k dispozícii bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet.

Botel Gracia

Botel Gracia

Či už idete oslavovať zvláštnu príležitosť, uzavrieť dôležitú obchodnú dohodu alebo sa stretnúť s rodinou, priateľmi alebo kolegami, Reštaurácia Gracia je najvhodnejšie miesto! Vzdušný, elegantný otvorený priestor.Neuveriteľný výhľad. Na rieke Dunaj priamo v centre mesta.

Raddison Blu Carlton Hotel ****

Raddison Blu Carlton Hotel ****

Legendárny a prestížny Radisson Blu Carlton Hotel víta svojích hostí v samom srdci historického mesta Bratislava.

Tulip House Boutique Hotel *****

Tulip House Boutique Hotel *****

Luxusný 5-hviezdičkový hotel Tulip House sídli v historickej budove v centre Bratislavy. Ponúka vám ubytovanie v priestranných suitách, bezplatné pripojenie na internet a moderné wellness centrum so saunou a vírivkou.

Penzion Grémium ***

Penzion Grémium ***

Rodinný penzión Grémium sídli v historickej časti Bratislavy. Poskytuje ubytovanie vo svetlých a elegantných izby zariadených nábytkom z masívneho dreva a bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Súčasťou penziónu je bar a reštaurácia.

Hotel Devín ****

Hotel Devín ****

Hotel Devín sa nachádza v historickom centre Bratislavy, na brehu Dunaja. Ponúka ubytovanie v izbách s výhľadom na Dunaj alebo na Staré Mesto, reštauráciu s gurmánskou kuchyňou, kúpeľné centrum a squashový kurt.

Penzión Portus

Penzión Portus

Penzión Portus v Bratislave sa nachádza len 50 metrov od rieky Dunaj a Hviezdoslavovho námestia. V hotelovej reštaurácii si hostia môžu pochutiť na sortimente jedál a bezplatnej káve.

Hostel Manderla

Hostel Manderla

Hostel Manderla Bratislava sa nachádza v Bratislave, 300 metrov od Michalskej veže. K dispozícii je vám spoločná kuchyňa a spoločná kúpeľňa.

Art Hotel William ****

Art Hotel William ****

Art Hotel William sa nachádza v historickom centre Bratislavy, v nákupnej galérii Central Passage s mnohými luxusnými butikmi a v blízkosti historických a kultúrnych pamiatok. Z hotela sa pešo dostanete do reštaurácií, barov a kaviarní.

BNC Hotel ***

BNC Hotel ***

BNC Hotel - Reštaurácia - Bowling s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet sa nachádza v štvrti Nové Mesto, iba 5 minút jazdy autom od letiska Bratislava a centra mesta. K dispozícii je vám bowling so 16 dráhami a bezplatné súkromné parkovisko na mieste.

Brainteaselava Escape Room

Brainteaselava Escape Room prevádzkuje zážitkové dobrodružné aktivity pre turistov pri ktorých sa zábavnou formou môžu dozvedieť niečo nové o Bratislave a jej histórii.

Výletné plavby po Dunaji

Získajte s nami nezabudnuteľný zážitok. Nemusíte loď vlastniť, stačí si ju u nás požičať, alebo vyskúšajte Safari na vodných skútroch.

BNC Hotel ***

BNC Hotel ***

BNC Hotel - Reštaurácia - Bowling s bezplatným Wi-Fi pripojením na internet sa nachádza v štvrti Nové Mesto, iba 5 minút jazdy autom od letiska Bratislava a centra mesta. K dispozícii je vám bowling so 16 dráhami a bezplatné súkromné parkovisko na mieste.

Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

Historickému areálu s barokovým kaštieľom a majestátnymi starými stromami sú prispôsobené aj technické parametre ihriska. Golfové stredisko je vhodné pre náročných, ale aj pre začiatočníkov. Jeho veľkou výhodou je, že sa nachádza necelých 6 km od hlavného mesta Bratislavy. Klub pôsobí na golfovej pôde Slovenska od roku 1995.

Black River Golf Resort

Black & White Golf Resort Bratislava je unikátnym golfovým rezortom. Nielenže bolo v tomto rezorte vybudované prvé 9-jamkové ihrisko na Slovensku (ihrisko Park), ale taktiež je to najväčším golfovým rezortom s 55-timi grínmi a mnohými oceneniami. Rezort je známy tým, že ponúka 4 ihriská rôznych obťiažností, počnúc najľahším ihrisko Park a končiac športovo najnáročnejším ihrisko v Európe, ihriskom Black River.

Action park Čuňovo

Action park Čuňovo

Action Park je zábavný športový park s lanovým centrom.

Areál Divoká voda

Divoká voda je športový areál, ktorý ponúka široké spektrum vodných a suchozemských aktivít pre profesionálnych športovcov, ale aj amatérov.

X-bionic sphere

X-bionic sphere

Vstúpte s nami do sveta, v ktorom sa zdolávajú prekážky, lámu rekordy a stretávajú tí najlepší. x-bionic® sphere je miesto spojenia športu, oddychu a inovácií, ktoré sa rýchlo rozvíja v úzkej spolupráci s prémiovou športovou značkou X-BIONIC®, známou po celom svete. Unikátny multifunkčný komplex ponúka ideálne zázemie pre profesionálnych športovcov a tímy, športových nadšencov, rodiny, ako aj milovníkov zdravého životného štýlu a wellnessu. (zdroj: http://www.xbionicsphere.com/rezort)

Pezinská Baba

Pezinská Baba

Lyžiarske stredisko Pezinská Baba je najvýznamnejšie stredisko zimných športov v Malých Karpatoch v nadmorskej výške 527 m.n.m.

Pamätník česko-slovenskej štátnosti

Pamätník česko-slovenskej štátnosti

Pamätník pred Slovenským národným múzeom v Bratislave je miestom stretnutí zástancov spoločného štátu Čechov a Slovákov. Tu slávia 28. októbra vznik prvej Československej republiky založenej v roku 1918.

Prírodovedné múzeum SNM Bratislava

Prírodovedné múzeum SNM Bratislava

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody najmä na území Slovenska. Disponuje zbierkou 2,4 milióna predmetov.

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria ponúka aktuálne výstavy moderného aj klasického umenia v Esterházyho paláci.

Galéria UMELKA

Galéria UMELKA

Galéria UMELKA je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií na Slovensku: postavená bola spolkom Umelecká beseda slovenská v rokoch 1925 – 1926. Umelcom i kultúrnej verejnosti slúži bez prerušenia už skoro 90 rokov.

Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava

Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava

Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, je umeleckou scénou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktoré ho má vo svojej správe od 17. októbra 2009.

Múzeum vinohradníctva a Múzeum historických interiérov - Apponyiho palác MMB

Múzeum vinohradníctva a Múzeum historických interiérov - Apponyiho palác MMB

Palác dal postaviť gróf Juraj Apponyi z Oponíc v rokoch 1761 – 1762 v štýle rokoka. Mesto v roku 1867 odkúpilo palác pre potreby magistrátu, od roku 1932 slúži Múzeu mesta Bratislavy. Od apríla 2008 po rozsiahlej obnove sa v paláci nachádza Múzeum vinohradníctva a Múzeum historických interiérov.

Galéria Nedbalka

Galéria Nedbalka

Galéria Nedbalka sa nachádza na ulici, ktorá patrí medzi najstaršie v Bratislave. Krivolaká ulica, postavená na starých mestských hradbách z 13. až 15. storočia, spája Laurinskú ulicu s Uršulínskou. Ešte aj začiatkom 20. storočia bola architektonicky i historicky jednou z najzaujímavejších ulíc v historickom jadre Starého mesta.

Múzeum dejín mesta - Stará radnica MMB

Múzeum dejín mesta - Stará radnica MMB

Koncepcia expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí ovplyvňujúcich život na území mesta od praveku až po súčasnosť.

Loď - Divadlo v Podpalubí

Loď - Divadlo v Podpalubí

LOĎ populárnych slovenských hercov Adyho HAJDU a Romana LUKNÁRA je atraktívny priestor PRIAMO na novozrekonštruovanej lodi ukotvenej v oddychovej zóne na pravom brehu Dunaja s množstvom zelene, stromov a parkov v blízkom okolí. Svojim návštevníkom ponúka DIVADLO V PODPALUBÍ spolu s výtvarnou GALÉRIOU a KAVIARŇOU s úžasným výhľadom na Dunaj.

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU

Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné, autorské hry. GUnaGU vzniklo v roku 1985 pôvodne ako amatérsky súbor (zakladateľmi boli lekár Viliam Klimáček a matematici Ivan Mizera, Zuzana Benešová, Milan Paštéka).

Podujatia v okolí

Classic Jazz Weekend - Gatsby Lady Night

Do Bratislavy prichádza nový druh zábavy, noblesný kabaretný klub,v ktorom sa sen stáva realitou, the Classic 33! 24. mája 2018 sa konalo oficiálne otvorenie pre média a známe osobnosti so známou americkou speváčkou Gail Anderson v spolupráci s elitným saxofonistom Milom Suchomelom. Historická časť Bratislavy Veľký Baťa ponúka unikátny a históriou nabitý klub, nový druh konceptu, miesto kde láska,komunikácia a pohodlie sú a vždy budú prednosťou

Temné Kecy Open air - Bratislava

BRATISlAVA A OKOLIE POZOR! SME TU AJ V AUGUSTE A S NOVÝM PROGRAMOM! :) Sme najdrsnejšia a najpredávanejšia klubová stand-up comedy show na Slovensku, ktorá mieri rovno k Tebe a v životnej forme predstaví premiérový program! Túto udalosť sa neoplatí zmeškať, pretože v nej ako jediný na Slovensku budeme preberať tabuizované témy a veci, o ktorých iní mlčia. Povieme to za Teba, nahlas a ešte sa pritom aj skvele zabavíš. :D Baviť Ťa budeme v zostave: Ivo Ladižo Ladižinský Jerry Veľmajster Szabó Bekim Rýchla Noha Odporúčame Ti zadovážiť si svoje lístky včas, pretože pár týždňov pred akciou býva vypredané! Cena lístkov sa bude postupne zvyšovať! Vstup: 18+ Zľavy:  ZŤP vozičkár - vstup ZDARMA PODPORTE NÁS KÚPOU ŠTÝLOVÉHO OBLEČENIA na www

Gong koncert: Hudba srdca v Klariskách

Liečivý gong koncert v Klariskách, kde si otvoríte svoje srdce a hlas. Jedinečný koncert a veľmi špeciálna udalosť, kde spolu-vytvoríme Posvätný Priestor Zvuku pre seba-liečenie, transformáciu vedomia a mier na zemi. Božská GongMuse Surana Koncertom vás prevedie GongMuse Surana, ktorá je svetovo uznávaná liečiteľka zvukom, múza posvätnej alchýmie zvuku

WORLD MUSIC FESTIVAL BRATISLAVA 2018

WORLD MUSIC FESTIVAL BRATISLAVA 13. -16. SEPTEMBER 2018 Ateliér Babylon, Véčko, Letná čitáreň U červeného raka a i

Temné Kecy Vol. 26- 4. NARODENINY!

BRATISLAVA A OKOLIE POZOR! SME TU AJ V OKTÓBRI A S NOVÝM PROGRAMOM! :) Sme najdrsnejšia a najpredávanejšia klubová stand-up comedy show na Slovensku, ktorá mieri rovno k Tebe a v životnej forme predstaví premiérový program! Túto udalosť sa neoplatí zmeškať, pretože v nej ako jediný na Slovensku budeme preberať tabuizované témy a veci, o ktorých iní mlčia. Povieme to za Teba, nahlas a ešte sa pritom aj skvele zabavíš. :D Baviť Ťa budeme v zostave: Ivo Ladižo Ladižinský Jerry Veľmajster Szabó Marek Mariňák Fučo Bekim Rýchla Noha Heňo Fačkovec Dano Čistý Informácie k vstupenkám: Extra VIP sedenie - sedenie pri stoloch na balkóne s drobným občerstvením, welcome drinkom a výhladom

Vianočné trhy

M11 24M12 30

Bratislava je počas predvianočného obdobia čarovná. Ak zvažujete návštevu mesta práve pred Vianocami, budete nadšení. Vianočné trhy majú v Bratislave už dlhoročnú tradíciu a predstavujú akési malé mesto v meste. Každoročne sa odohrajú na Hlavnom námestí, Hviezdoslavovom námestí, Františkánskom námestí, Primaciálnom námestí, Nádvorí Starej radnice a Námestí Milana R. Štefánika. Rozkošné červeno-biele stánky lákajú návštevníkov na tradičné slovenské dobroty a varené víno od miestnych vinárov. Vianočnú atmosféru dokonale dopĺňajú tradičné hudobné programy a klziská v centre mesta.

ZUZANA SMATANOVÁ tour 2018 - Bratislava

Zuzana Smatanová, ako stálica popovej scény, vyráža pri príležitosti 15 rokov pôsobenia  na hudobnej scéne na dlhoočakávané turné po slovenských mestách. Speváčka, textárka, gitaristka a skladateľka s nezameniteľným rukopisom okrem najväčších hitov predstaví aj piesne z nového albumu spolu s pilotným singlom „Horou“. Nenechajte si ujsť turné multiplatinovej speváčky Zuzany Smatanovej