ČSOB winter tour 12.01.2019

„ČSOB ZIMNÁ SÉRIA 2018 / 2019“ Pokyny a základné informácie Usporiadateľ: BE COOL, s.r.o., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón, Mestské lesy Bratislava, MČ Dúbravka, MČ Nové mesto, MČ Petržalka a Eurovea Termín:          1.   08.12.2018 – sobota  – Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava) 2.   12.01.2019 – sobota  – Železná studnička (MČ Nové mesto, Bratislava) 3.

09.02.2019 – sobota  – ProCare Medissimo (MČ Petržalka, Bratislava)

4.   09.03.2019 – sobota – Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava)

Štart behu:           

10:30 hod.  Štart detských behov

11:00 hod.  Štart – 10 km behu

11:10 hod.  Štart – 5 km behu

                            (presné časy štartov sa môžu pri jednotlivých pretekoch mierne odlišovať)

Dĺžka trate:   

A) deti – 300m / 600m / 800m

B) dospelí: 5km alebo 10 km

Bonus:  Medaila pre každého účastníka v detskej aj dospelej kategórii, ktorý absolvuje všetky štyri preteky (bez ohľadu na vzdialenosť). Medaile sa budú dávať na záverečných pretekoch pri dobehu do cieľa.

 Zvýhodnená cena štartovného pri prihlásení sa na všetky 4 preteky: dospelí 40,-Eur / deti,-10 eur.

Špeciálny hodnotiaci systém „ ČSOB Zimná séria 2018/2019“

Po ukončení všetkých zimných sérií sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov za všetky štyri behy.  Po skončení všetkých štyroch behov sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých štyroch behoch (v jednej disciplíne) a tak budú vyhodnotení. Po skončení druhých a tretích pretekov sa vytvoria aj priebežné výsledky na 5km a 10km. Celkové výsledky budú vyhlásené a víťazi odmenení v sobotu 06.04.2019 na ČSOB Bratislava marathon 2019.

Hlavní funkcionári:  

Riaditeľ pretekov: Jozef Pukalovič

Technický riaditeľ: Peter Pukalovič

Športový riaditeľ: Erik Baláž

Vedúci rozhodca: Dag Bělak

                                   Asistent vedúceho rozhodcu: Tomáš Willwéber

Prihlášky:       online prostredníctvom predpredaj.sk, bratislavamarathon.com

(do 05.12.2018, do 09.01.2019, do 06.02.2019 a 06.03.2019)

osobne  počas prezentácie pred jednotlivými behmi, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Štartovné je možné zaplatiť platobnou kartou pri prihlásení sa on-line s využitím platobného terminálu v rámci prihlasovacieho systému, prípadne priamo na podujatí v prípade, ak v rámci danej disciplíny nebude naplnený účastnícky limit. Pri problémoch s platbou kontaktujte registracia@becool.sk.

Pred podujatím vám na váš mail zadaný pri registrácii príde potvrdenie o vašej účasti spolu s dokumentmi, ktoré je potrebné si vytlačiť a priniesť na prezentáciu k prevzatiu štartového balíka. Ide o nasledovné dokumenty:

Ak ste mail s potvrdením vašej účasti neobdržali, skontrolujte si prosím, či sa vaše meno nachádza v štartovej listine. Ak nie, kontaktujte registracia@becool.sk a pri vyzdvihnutí štartového balíčka (prezentácii) sa preukážte aj vytlačeným „Potvrdením platby“, ktoré vám dôjde po zaplatení na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. 

Zaplatené štartovné sa späť nevracia. V prípade oznámenia neúčasti do 02.12.2018, 06.01.2019, 03.02.2019 resp. 03.03.2019 má pretekár možnosť uplatniť si štartovné v ďalších pretekoch (platí pri prvých 3 behoch), resp. v budúcom ročníku podujatia (platí pre posledné preteky). V prípade, ak pretekár oznámi svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov a doloží ju dokladom od ošetrujúceho doktora v týždni konania podujatia (t.j. od pondelka), má rovnako možnosť uplatniť si štartovné v budúcom ročníku podujatia, resp. na ďalších pretekoch zo série. V prípade zakúpenia zvýhodneného štartovného na celú sériu, je možný len presun celkového štartovného na ďalší ročník.

Štartové číslo je neprenosné. V prípade, ak organizátor zistí, že so štartovým číslom bežal iný bežec ako ten, ktorý je uvedený v prihlasovacom systéme, pretekár bude diskvalifikovaný.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Dĺžka trate a detské  kategórie chlapci a dievčatá:

• A – do 6 rokov                      (rok narodenia 2013 a mladší) – 300 m

• B – 7 až 10 rokov      (rok narodenia 2012 a 2009) – 600 m

• C – 11 až 15 rokov    (rok narodenia 2008 a 2004) – 800 m

Vekový limit:   15 rokov  – 5km – (rok narodenia 2004 a starší)

18 rokov – 10km – (rok narodenia 2001 a starší)

Kategórie:      Muži:

* M do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001/2004)

* M40 –  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

* M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

* M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Ženy:

* Ž do 39 rokov (rok narodenia 1980 – 2001/2004)

* Ž40  – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1970 – 1979)

* Ž50  – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1960 – 1969)

* Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1959 a skôr)

Poznámka: zaraďovanie do kategórií sa vzhľadom na to, že väčšina pretekov sa koná v roku 2019, posudzuje podľa roku 2019, aby sme mohli zjednotiť výsledky za všetky preteky série.

Účastnícky limit:

1000 prihlásených bežcov s riadne zaplateným štartovným. Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, kedy mu systém pridelí štartové číslo a je uvedený v štartovej listine.  

Časový limit:  1:30 hod od štartu behu.  

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

1. ČSOB zimná séria 08.12.2018 Rock Café (MČ Dúbravka, Bratislava):

– v piatok      07.12.2018 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      08.12.2018 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

2. ČSOB zimná séria 12.01.2019 Železná studnička (MČ Nové mesto, Bratislava):

– v piatok      11.01.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      12.01.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

3. ČSOB zimná séria 09.02.2019 ProCare Medissimo (MČ Petržalka, Bratislava):

– v piatok      08.02.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      09.02.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

4. ČSOB zimná séria 09.03.2019 Eurovea (MČ Staré mesto, Bratislava):

– v piatok      08.03.2019 od 12:00 do 19:00 hod. v Eurovea

– v sobotu      09.03.2019 od 08:00 do 10:00 hod. priamo na podujatí

Pokiaľ to bude možné, prosíme vás aby ste si štartové balíky vyzdvihli pred samotným dňom kedy sa

beh koná (piatok), vytvoríte tým možnosť najmä mimo bratislavským účastníkom, ktorí prídu až v deň

pretekov, absolvovať flexibilnejšiu prezentáciu tesne pred štartom behu.

Štartovné – v závislosti od dátumu platby:  

A) Deti– jednotné štartovné 3 ,- €

B) Dospelí

1. ČSOB zimná séria 08.12.2018:     – do 02.12.2018 – 12,-€                                

– od 03.12.2018 – 15,-€                                

2. ČSOB zimná séria 12.01.2019:     – do 06.01.2019 – 12,-€                                

– od 07.01.2019 – 15,-€                                

3. ČSOB zimná séria 09.02.2019:     – do 03.02.2019 – 12,-€                                

– od 04.02.2019 – 15,-€       

4. ČSOB zimná séria 09.03.2019:     – do 03.03.2019 – 12,-€                                

– od 04.03.2019 – 15,-€       

Pri prihlásení a zaplatení celej zimnej tour je zvýhodnená cena 40,-€.  

Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku !!! Verifikovať svoju účasť si môžete v štartovej listine podujatia na stránke podujatia bratislavamarathon.com.

Štartový balíček zahŕňa:

* (pri registrácii a platbe do skončenia výhodnejšej registrácie)

* v cieli a na trati (10km) – čaj alebo voda, v závislosti od počasia

* v cieľovom zázemí

* na meranie času (čip bude umiestnený na štartovom čísle)

* s výsledným časom, ak pretekár zadá pri on-line prihlásení sa číslo svojho mobilného telefónu

+ MEDAILU pre účastníkov všetkých 4 behov

Možnosti platenia štartovného:

* alebo prostredníctvom internet bankingu – táto forma úhradyvám umožní  hneď si verifikovať prihlásenie a platbu v zozname účastníkov

* účastníkov, ak nebude naplnený účastnícky limit.

Poistenie:        Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Meranie časov: Meranie času zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK pomocou čipov. Čip je umiestnený na zadnej strane štartového čísla. Štartové číslo spolu s čipom získa pretekár na prezentácii pri prevzatí štartového čísla. Štartové číslo ani čip sa nevracajú.

Výsledky: Výsledkový servis zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.Výsledky zverejní usporiadateľ po skončení podujatia na sportsofttiming.sk (http://www.vos-tpk.sk/) a následne aj na bratislavamarathon.com (http://www.bratislavamarathon.com/)

Vecné ceny:

1. Prvé tri ženy a prví traja muži podľa vekových kategórií jednotlivých behov získajú vecné ceny.

2. Celkový víťaz v mužskej a ženskej kategórii vyhodnotený po súčte všetkých štyroch časov získa špeciálnu cenu víťaza „ČSOB zimnej tour 2018/2019“.

Informácie: Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na bratislavamarathon.com (http://www.bratislavamarathon.com/)

Kontakty:

registrácia: – telefón: 0904 404 638, e-mail: registracia@becool.sk

šport: – telefón 0904 822 291, e-mail: magda@becool.sk

Šatne a úschovňa: V priestoroch štartu samotného behu.

WC: Využite toalety v priestoroch konania samotného behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Organizátor BE COOL, s.r.o. si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor BE COOL, s.r.o. si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Tešíme sa na Vás !!!.

January 12
Loading map...
Cesta mládeže 831 01Nové Mesto
Show Navigation

Booking of Ticket

  Weather Forecast

  Today
  Moderate rain icon
  Moderate rain
  28°C/ 17°CDay / Night
  Light breeze, 2m/s
  Southwest
  Tomorrow
  Light rain icon
  Light rain
  27°C/ 16°CDay / Night
  Gentle breeze, 3m/s
  Northwest
  Saturday
  Moderate rain icon
  Moderate rain
  25°C/ 17°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  Northeast
  Sunday
  Moderate rain icon
  Moderate rain
  23°C/ 16°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  North
  Monday
  Scattered clouds icon
  Scattered clouds
  25°C/ 15°CDay / Night
  Moderate breeze, 6m/s
  North
  Tuesday
  Clear sky icon
  Clear sky
  27°C/ 16°CDay / Night
  Gentle breeze, 5m/s
  North
  Wednesday
  Scattered clouds icon
  Scattered clouds
  27°C/ 15°CDay / Night
  Gentle breeze, 4m/s
  North

  Places Around

  ZOO Bratislava

  ZOO Bratislava

  Bratislava ZOO opened its gates in 1960 and is a home for 167 spieces, numbering more than 958 animals. Apart from breeding endangered species, it also fulfils educational role. It takes part in various rescue programmes and is a member of several international organizations. The rarest among the species are: Southern White Rhinoceros, Addax, Pygmy Hippopotamus, Buff-cheeked Gibbon, Red Panda, Sumatran Orangutan.

  Botanical Garden in Bratislava

  Botanical Garden in Bratislava

  The Botanical Garden of Comenius University in Bratislava was the first of its kind opened in Slovakia. It is one of the favourite places of relaxation for inhabitants and visitors of our Capital.

  Castle tour

  Castle tour

  Comfortable seated under the transparent (or opened) roof, Bratislava city train Prešporáčik OldTimer® will take you through the old parts situated outside of the former medieval city up to Bratislava Castle.

  Panoramic tour

  Panoramic tour

  To experience the most beautiful panoramic views in Bratislava look no further than our Panoramic Tour.

  Devinska Kobyla Mt.

  Devinska Kobyla Mt.

  The National Nature Reserve Devínska Kobyla is unique and very interesting locality for its flora. It stretches in the southern most part of the mountains Malé Karpaty on an area of 101 ha. It is situated between villages Devínska Nová Ves, Dúbravka and Devín on the territory of the Capital Bratislava.

  Sandbersko

  Sandbersko

  Územie Sandbersko - pajštúnskeho geoparku zaberá širšie okolie metropoly Slovenska - Bratislavy, turisticky je veľmi známe a navštevované.

  Bar JAMA

  Bar JAMA

  Bar pri pivovare JAMA Craft Brewery špecializovaný na predaj piva z tohto pivovaru.

  Národná prírodná rezervácia Šúr

  Národná prírodná rezervácia Šúr

  Národná prírodná rezervácia Šúr pri obci Svätý Jur (19 km S) sa rozkladá na ploche 370 ha. Vyznačuje sa výskytom vzácnej flóry a fauny v prostredí vzácneho komplexu barinato-slatinného jelšového lesa s rašeliniskom. Súčasťou rezervácie je aj riedky dubovo-brestový les nazývaný Panónsky háj, v ktorom sa zachovala vzácna xerotermná vegetácia.

  Kamzík

  The name of this 439-meter hill overlooking Bratislava.

  Altitude restaurant

  Altitude restaurant

  You’ve come to the right address. Altitude Restaurant is a legendary spot with the best view of Bratislava and surrounding countries from the highest vantage. Experience a stunning 360° panoramic view of the Bratislava metropolitan area inside the revolving Altitude Restaurant. It is a great pleasure and an honor to invite you to discover the culinary treasures our restaurant offers. Let the Altitude Restaurant and its sweeping vista awaken all of your senses.

  Vinotéka u Prokopa

  Vinotéka u Prokopa

  Svet iskrivých, šťavnatých a výnimočných chutí a vôní.

  Laurent

  Laurent

  Laurent is a traditional patisserie with its own production. A wide variety of desserts, tea pastry, conventional, unconventional and artistic cakes, are produced daily only from butter and animal cream by our team of skilled and creative master confectioners.

  Bastion Pub

  Bastion Pub

  Bastion Pub offers one of the widest ranges of draft beer from several renowned breweries across Europe as well as from small craft breweries in the Czech Republic and Slovakia. Bastion is situated at the junction of busy city thoroughfares.

  Barik Wine House

  Barik Wine House

  BARIK wine house is a place, where are combined pleasures of tasting delicious wine with a atmosphere and staff, who will gladly serve you and always smiles at you nicely. We invite you to this abode of wine and taste some wine from our offer.

  Traja Mušketieri

  Traja Mušketieri

  We are the oldest historical-style restaurant in Bratislava with a very long tradition. Prestigious location of Palisády, a fine selection of food and drinks, friendly service and historically decorated interior definitely is a guarantee of satisfaction of our guests. We offer an unforgettable gastronomy inspired by the French culinary school, enriched by some elements of the European cuisine, particularly the Romanesque area. Please feel welcome and try on your own. Taste the famous specialties of our chef, who is a master in combining flavours and scents of always fresh ingredients.

  Wine Tavern Of Small Winemakers

  Wine Tavern Of Small Winemakers

  Something between a winery and a pub, it is a perfect place for meeting with close friends with a glass of really good, yet not pricey wine.

  In Vino

  In Vino

  In Vino was created for lovers of wine, delicious food and for all who love new experiences. We are among them and that’s why we created the concept of a vinotheque with a store, a cozy Café and at the same time a place for events, celebrations or corporate occasions. In our vinotheque we are happy to take care of our customers, so they always feel comfortable with us.

  Bar JAMA

  Bar JAMA

  Bar pri pivovare JAMA Craft Brewery špecializovaný na predaj piva z tohto pivovaru.

  Hotel West ****

  Hotel West ****

  Situated in Bratislava's forest park Koliba Kamzik, Hotel West is a 10-minute drive from the centre. It offers accommodation with free internet access, minibars and satellite TV.

  Hotel Max Inn ***

  Hotel Max Inn ***

  Hotel Max Inn is located in a green residential area of Bratislava, 5 km from the city centre. It offers a breakfast buffet, free Wi-Fi and free on-site parking.

  Hotel Brix ****

  Hotel Brix ****

  Hotel Brix is situated in the green residential district of Kramáre, 2 km from the historic centre of Bratislava. It offers free private parking and free internet access.

  UVS Hotel ***

  UVS Hotel ***

  Situated in a green suburb of Bratislava just 3 km from the town centre, UVS offers rooms with balconies and free Wi-Fi in the lobby. It features on-site parking and a 24-hour front desk.

  Brainteaselava Escape Room

  Brainteaselava Escape Room offers adventure activities for turists where you can learn something about Bratislava and its history in really unconvential and funny way.

  Výletné plavby po Dunaji

  Get us a memorable experience . You do not own a boat , you can rent it with us, or try Safari on personal watercraft.

  Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

  Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

  The technical parameters are adapted to the historical area with a baroque manor house and majestic old trees. The golf course is suitable for demanding players as well as for beginners. One of its advantages is that it is situated less than 6 km from the capital city of Bratislava. The club has been active in this domain since 1995.

  Black River Golf Resort

  Black & White Golf Resort Bratislava je unikátnym golfovým rezortom. Nielenže bolo v tomto rezorte vybudované prvé 9-jamkové ihrisko na Slovensku (ihrisko Park), ale taktiež je to najväčším golfovým rezortom s 55-timi grínmi a mnohými oceneniami. Rezort je známy tým, že ponúka 4 ihriská rôznych obťiažností, počnúc najľahším ihrisko Park a končiac športovo najnáročnejším ihrisko v Európe, ihriskom Black River.

  Action park Čuňovo

  Action park Čuňovo

  Action Park je zábavný športový park s lanovým centrom.

  Areál Divoká voda

  Whitewater is a sport complex that offers a wide range of activities for professional athletes as well as for amateurs.

  Aquapark Senec

  Aquapark Senec

  Nechajte sa zlákať nekonečnou ponukou tých najbláznivejších mokrých zážitkov počas celého roka!

  X-bionic sphere

  X-bionic sphere

  x-bionic® sphere Enter a world where records are broken, obstacles are overcome and the best of the best meet. The x-bionic® sphere represents a whole universe of sports, leisure and innovation, brought to you in partnership with the global premium sport brand X-BIONIC®. Unparalleled in the world, this unique, multifunctional complex is a haven for discerning visitors, professional athletes and teams, sports enthusiasts, families, business leaders as well as health and wellness seekers. The x-bionic® sphere is located in the middle of Europe, in the vicinity of two major capitals and their international airports: Vienna, Austria and Bratislava, Slovakia. It is easily accessible from every European country within less than 3 hours. (source: http://www.xbionicsphere.com/en/home)

  Family Golf Rezort Welten

  Family Golf Rezort Welten

  Family Golf Rezort Welten sa nachádza 23 km od Bratislavy, v blízkosti mesta Dunajská Streda. Návštevníkom ponúka najvyšší možný štandard služieb. 18 jamkové ihrisko s množstvom pieskových bunkrov je zaujímavé pre všetky kategórie hráčov. 18 jamkové majstrovské ihrisko (par 72, celková dĺžka 6170 m), bohaté na pieskové bunkre. Golfový zážitok v príjemnom rodinnom prostredí.

  Transport Museum Bratislava

  Transport Museum Bratislava

  The museum exists thanks to the efforts made by people who, ever since the 1970s, have been gathering historical equipment that documents the development of railway and road transport. The development of road transport is presented by a collection of motorcycles and automobiles dated from the time between the two world wars up to vehicles from the 1970s.

  Slavín

  Slavín

  A monumental memorial Slavín with a cemetery is a place of reverence where 6845 Soviet soldiers are buried who perished during the liberation of Bratislava and its environs in April 1945.

  The Building of the Slovak Radio in Bratislava

  The Building of the Slovak Radio in Bratislava

  Not far from the centre of Bratislava, in the street Mýtna ulica, the building of the Slovak Radio, called the Pyramid, has been attracting attention for several years. It was referred to as “the building of the century” because its construction took a very long time.

  The Waterworks Museum in Bratislava

  The Waterworks Museum in Bratislava

  Pri príležitosti 120. výročia vzniku prvej vodárne v Bratislave bolo v roku 2006 otvorené Vodárenské múzeum. Budova parnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi z 19. storočia, v ktorej sa múzeum nachádza, je jedným z architektonických skvostov Bratislavy.

  Villa rustica

  Villa rustica

  Important Roman monument known as villa rustica finds one in the locality Veľká lúka (territory of the municipal ward Dúbravka in Bratislava). It is the National Cultural Monument.

  L+S Studio

  L+S Studio

  Štúdio L+S je divadlo s tridsaťročnou tradíciou, ktorú výrazne ovplyvnilo pravidelné hosťovanie toho najlepšieho z českých divadelných scén a avantgardných súborov, ako aj hudobné programy. Len pár mesiacov po otvorení divadla (vtedy s názvom Štúdio S) vstúpila na jeho javisko dvojica Milan Lasica – Július Satinský, ktorí svojim humorom udali poetiku a ráz jednej z najvýznamnejších bratislavských divadelných scén.

  New Scene

  New Scene

  Divadlo Nová scéna vzniklo v r. 1945 v intenciách novej koncepcie kultúrnej politiky v povojnovej situácii s dôrazom na rozvoj divadelnej siete na Slovensku.

  ÚĽUV Gallery

  ÚĽUV Gallery

  The ÚĽUV Gallery (ÚĽUV - Folk Art Centre) is a place where exhibitions with various topics are organized, focusing on varied aspects of traditional crafts and contemporary folk art products. Besides exhibitions, the gallery also serves as a multimedia information centre.

  Museum of Arms - Michael's Tower MMB

  Museum of Arms - Michael's Tower MMB

  The exhibition introduces visitors to the history of the town fortifications; various types of bladed weapons, military as well as tournament arms are displayed here and a separate section is devoted to the development of firearms.

  Museum of Jewish Culture SNM Bratislava

  Museum of Jewish Culture SNM Bratislava

  The exposition of Jewish culture in Slovakia is located in the Zsigray mansion in Bratislava. The Museum of Jewish Culture is also in charge of exhibitions held in synagogues in Žilina, Prešov and Trnava.

  Events Around

  APPARAT /DE

  APPARAT /DE Otvorenie brán - 19:00hod. Vstupenky online: voľné státie prvých 100ks - 29€ ďalšie vstupné - 35€ voľné sedenie - 45€ Predpredaj.sk vám umožňuje online nákup vstupeniek na rôzne hudobné, kultúrne, športové a iné podujatia. Vybrať si môžete aj zo širokej ponuky kurzov, adrenalínových zážitkov, výrobkov a služieb.

  FAUN

  Jun 23
  FAUN

  For the very first time in Slovakia!! FAUN + supports Unigue historical music with elements of celtic and nordic folk!! A german folk mediaval legend FAUN will perform in Slovakia for the very first time. The bands puts together medieval music, celtic and nordic folk with modern music.

  HYPOCRISY + SOILWORK + DOOMAS

  HYPOCRISY + SOILWORK + DOOMAS  Návrat švédskej death metalovej legendy na Slovensko. Na Slovensko  sa po rokoch vracia švédska death metalová legenda HYPOCRISY na čele s charizmatickým spevákom a gitaristom Peter Tägtgrenom, ktorý patrí k vedúcim osobnostiam  na svetovej metalovej scéne a to vďaka jeho pôsobeniu v jeho domovskej kapely, ale aj v projekte PAIN, ako aj jeho producentskej a zvukárskej práci. Hypocrisy pôsobí na scéne neuveriteľných 29 rokov, vydali 13 štúdiových albumov, posledný z roku 2013 pod názvom End of Disclosure je vysoko hodnotený nielen fanúšikmi, ale aj hudobnými kritikmi.

  Moonspell + Rotting Christ + Galadriel + guest

  V rámci európskeho turné zavíta na Slovensko portugálska gothic/dark metalová hviezda MOONSPELL, ktorá v úlohe co headlinera predstaví fanúšikom nielen skladby z posledného albumu 1755, ale ich koncert bude zahŕňať aj skladby zo starších albumov. Kapela na scéne pôsobí 27 rokov, vydala 13 štúdiových albumov a live DVD pod názvom DVD LISBOA UNDER SPELL.

  DØDHEIMSGARD + BÖLZER + BLAZE OF PERDITION + MATTERHORN

  VOID DANCERS MMXIX: DØDHEIMSGARD + BÖLZER + BLAZE OF PERDITION + MATTERHORN JEDINÁ SHOW V RÁMCI ČESKO - SLOVENSKA!! DØDHEIMSGARD a BÖLZER spájajú sily so špeciálnymi hosťami BLAZE OF PERDITION a MATTERHORN na turné „VOID DANCERS MMXIX“, ktoré sa začne 27. novembra v Budapešti! Táto epická cesta bude celkovo zahŕňať 18 shows v 10 krajinách. Neskôr bude pridaná jedna ďalšia výborná kapela.